Πρωτοβουλίες οργανώσεων της ΚτΠ και άλλων φορέων

Stairway to SDG

Η Stairway to SDG αποτελεί μια συνεργασία επτά οργανισμών από έξι Ευρωπαϊκές χώρες που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο στόχος της είναι η προώθηση και η ενσωμάτωση βιώσιμων αξιών βασισμένων στον καθορισμό συγκεκριμένων ατομικών δράσεων, που συνδέονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

SDG Tracker

Το SDG Tracker παρουσιάζει δεδομένα για όλους τους διαθέσιμους δείκτες από τη βάση δεδομένων Our World in Data, χρησιμοποιώντας επίσημες στατιστικές από τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αυτές οι δωρεάν πληροφορίες ανοικτής πρόσβασης παρακολουθούν την παγκόσμια πρόοδο προς την επίτευξη των SDGs και επιτρέπουν στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να θέσουν τις κυβερνήσεις τους προ των ευθυνών τους για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων.

CSR Hellas
Το όραμά

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής στην οικονομική ανάπτυξη και στην παραγωγή αξίας για το σύνολο της κοινωνίας και με συνείδηση για τις ανάγκες των μελλοντικών κοινωνιών.

Η αποστολή
 • Η εμπέδωση των αρχών της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην στρατηγική, στην διακυβέρνηση και στην διοίκηση
 • Η ενίσχυση της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και συμ-μετόχων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών και Πολιτείας
 • Η προσαρμογή στις νέες τάσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας ενισχύοντας την γνώση και την εμπειρία όλων των συμ-μετόχων
Οι στόχοι
 • Εκπαίδευση (capacity building) σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών εργαλείων και υπηρεσιών
 • Υλοποίηση πρωτοβουλιών και συλλογικών δράσεων μεταξύ των μελών και τρίτων φορέων για τη συμβολή στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων
 • Δικτύωση των μελών και ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών
 • Συστηματική ενημέρωση για εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
 • Προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Διεύρυνση του αριθμού των μελών με ιδιαίτερη στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

SDSN Greece

Το SDSN, το οποίο ιδρύθηκε το 2012 από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν και τον παγκοσμίου φήμης οικονομολόγο και καθηγητή Τζέφρι Σακς, προωθεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή των ΣΒΑ και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάλυσης πολιτικής και της παγκόσμιας συνεργασίας.

 

Quality Net Foundation

Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Στόχος του Οργανισμού είναι η προώθηση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας και Βιώσιμης Κοινωνίας, που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή.

Συνεργάζεται με επίσημους Θεσμικούς, Επιχειρηματικούς και Κοινωνικούς Φορείς της χώρας για την ανάπτυξη

 • δικτύωσης & διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξημε μεγάλο αριθμό Κοινωνικών Εταίρων
 • πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στηνενημέρωση & αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας
 • εργαλείων & μεθοδολογιών, που υποστηρίζουν τους Οργανισμούςστην υιοθέτηση Βιώσιμων πολιτικών και
 • εκπαιδευτικού έργου, που συμβάλλει στη διαμόρφωση τωνενεργών πολιτών του αύριο.
in action for a better world (QualityNet Foundation)

Η πρωτοβουλία  in action for a better world «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών στην υιοθέτηση υπευθύνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.

 

SDG House Greece

Το SDG House Greece ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021, ως πρωτοβουλία του Orange Grove και της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Ελλάδα. Η ιδέα των SDG Houses επινοήθηκε για πρώτη φορά στην Ολλανδία όταν το KIT Royal Tropical Institute, ένα ανεξάρτητο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιούργησε το εναρκτήριο SDG House στην πόλη του Άμστερνταμ το 2017. Όντας μια πρωτοβουλία “από κάτω προς τα πάνω”, το SDG House Greece θα επικεντρωθεί, ως πρώτα του βήματα, στην ανάπτυξη εκπαιδεύσεων για καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις και στην ανάπτυξη μιας κοινότητας αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς που εργάζονται για την επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

International Trade Union Confederation – A trade union focus on the SDGs – Greece

Τα ελληνικά συνδικάτα ζητούν πολιτικές που να ανταποκρίνονται στους στόχους των ΣΒΑ και να διασφαλίζουν μια ανάκαμψη, η οποία θα καθοδηγείται από κοινωνικούς στόχους και θα δίνει προτεραιότητα στην κάλυψη του χάσματος της απασχόλησης έναντι της κάλυψης του παραγωγικού και επενδυτικού χάσματος.

SDG17 Greece

Ένα Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), για τον Πολιτισμό, την Παιδεία, το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), με μέλη Δήμους, ακαδημαϊκά ιδρύματα οργανισμούς, δίκτυα και άλλους φορείς. Το Δίκτυό μας τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επικοινωνίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ελλάδα και Κύπρο.

SAPT HELLAS – Goodfairy

Η Goodfairy, η πρώτη κοινωνική επιχείρηση της ασφαλιστικής αγοράς σάς βοηθά να στηρίξετε την SAPT Hellas χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση! 

Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας μέσω της Goodfairy, ενισχύετε οικονομικά έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής σας με μια δωρεά που θα κάνει η Goodfairy για λογαριασμό σας. Η δωρεά πραγματοποιείται δίχως καμία δική σας επιπλέον επιβάρυνση, ενώ επαναλαμβάνεται σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας!

​Στόχος της Goodfairy είναι να δημιουργήσει ένα σημαντικό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας (ΑΜΚΕ, σωματεία και συλλόγους).

Inclusive Lines

Η Inclusive Lines δρα και καινοτομεί στην Ελλάδα, με ειδίκευσηστο συμμετοχικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εργαλείων του. Δημιουργούμε προγράμματα και εργαστήρια που δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με και χωρίς αναπηρία να συνεργαστούν σε κοινή βάση και να συμβάλουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, ώστε να σχεδιάσουν από κοινού ένα συμπεριληπτικό πολιτιστικό περιβάλλον ή προϊόν.

 

Openous

Ο οργανισμός Openous έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση και επίτευξη των
στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους/νέες
που εστιάζουν στους εξής στόχους βιώσιμης ανάπτυξης:

Στόχος 3 Καλή Υγεία και Ευημερία
Στόχος 4 Ποιοτική Εκπαίδευση
Στόχος 5 Ισότητα των Φύλων

Αναλυτικότερα, μέσα από το πρόγραμμα “Μικροί Ακτιβιστές/Μικρές Ακτιβίστριες” τα παιδιά
μέσω διαδραστικών/βιωματικών δραστηριοτήτων, διασκεδαστικών κουίζ και δραστηριοτήτων
επίλυσης προβλημάτων (problem solving) έρχονται σε επαφή με σημαντικές έννοιες και αξίες
παγκόσμιας σημασίας και μετατρέπονται σε μικρούς ακτιβιστές/στριες που βρίσκουν και
σχεδιάζουν λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τον εκπαιδευτικό ακτιβισμό και τα οφέλη του, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.

Επικεντρώνεται στη διδασκαλία των παιδιών σε δεξιότητες, αξίες και
γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα της ζωής τους
ατομικά όσο και στις κοινότητές τους και στον κόσμο. Μέσα από το πρόγραμμα «Μικροί
Ακτιβιστές, Μικρές Ακτιβίστριες», τα παιδιά μαθαίνουν για κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήματα όπως η ισότητα, ο φεμινισμός, ο ρατσισμός, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις κ.ά.
και συγχρόνως αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες.  

Επιπλέον, τα παιδιά γνωρίζουν νέους ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, μιλάνε μαζί τους και τους θέτουν
ερωτήματα, ενώ συγχρόνως υπό την καθοδήγηση των ακτιβιστών υλοποιούν και τα ίδια μία
ακτιβιστική δράση.

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προωθεί τους παραπάνω στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης είναι το πρόγραμμα Two-Gether. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των εφήβων κοριτσιών και των νέων γυναικών ηλικίας 18-15
ετών και την ανάπτυξη των ηγετικών τους δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες 18-25
ετών μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενδυναμώνονται και επιμορφώνονται,
ώστε στην συνέχεια να υποστηρίξουν τα έφηβα κορίτσια ηλικίας 12-17 ετών.

Έτσι δημιουργούνται κοινότητες ενδυνάμωσης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των κοριτσιών,
ανταλλάσουν εμπειρίες και προσωπικές αγωνίες, ενδυναμώνονται, αναπτύσσουν την ψυχική
τους ανθεκτικότητα, αναγνωρίζουν και σπάνε τα έμφυλα στερεότυπα και ετοιμάζονται να
κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα με αυτοπεποίθηση και θάρρος.

Σύλλογος Κοινωνικοοικονομικής Δικτύωσης και Αλληλοβοήθειας “COSMUS DIY

Μη κερδοσκοπικός σύλλογος Κοινωνικοοικονομικής Δικτύωσης & Αλληλοβοήθειας. Ιδρύθηκε το 2017, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Πολυχώρος «11:11» Μπαλταδώρου 6, Περιοχή Διοικητηρίου).

Όραμα: Μία συμπεριληπτική κοινωνία ίσων ευκαιριών, με ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση και οικολογική συνείδηση, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της ευημερίας των πολιτών.

Στρατηγικοί πυλώνες:

 • Δικτύωση-διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων
 • Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμη κινητικότητα
 • Προώθηση  καινοτομίας και δημιουργικότητας

Σκοπός:

 • Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης, τεχνογνωσίας και διάχυσης της πληροφορίας
 • Προώθηση καινοτόμων ιδεών
 • Διερεύνηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Οι δράσεις του συλλόγου απευθύνονται στο ευρύ κοινό, με έμφαση σε ειδικές ομάδες, όπως αμεα, πρόσφυγες κλπ.

Ένα από τα κύρια αντικείμενα των δράσεων είναι το zero waste (μηδενικό αποτύπωμα) και κατά τη διάρκεια όλου του έτους πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια με θέματα επαναχρησιμοποίησης, κατασκευών DIY (Do it yourself) και βέλτιστων πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Στο χώρο λειτουργεί μόνιμα αυτοδιαχειριζόμενη κουζίνα/καφέ, βιβλιοθήκη, ενώ υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια και χώρος για απασχόληση παιδιών. Λειτουργεί μόνιμο εκθετήριο χειροποίητων δημιουργιών, μπαζάρ μεταχειρισμένων ειδών καθώς και δομή αλληλεγγύης. 

Συλλέγονται μπαταρίες, λάμπες, τηγανόλαδο, καφές, αλλά και μη ληγμένα φάρμακα, τα οποία προωθούνται στις αντίστοιχες δομές.

Περιοδικά, πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές εκθέσεις, ενώ παράλληλα διδάσκονται γνωστές και άγνωστες τεχνικές δημιουργίας. Ενδεικτικά, λειτουργούν τμήματα αφηγηματικής δράσης, δημιουργικής γραφής, coiling basketry, locker hook, ραπτικής,  κλπ.

Σημαντικά προγράμματα:

2022-2023 “i-point” Φάρος Πληροφόρησης «Σημεία Στήριξης»

Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικής οδοσήμανσης για το κοινό και για άτομα με προβλήματα όρασης.

2021 «Αστικές Σκυταλοδρομίες Ιδεών-Άνθρωπος και Περιβάλλον» και

2021 «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΜΑΘ)

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (2016-2030) Στόχος 3 = Καλή Υγεία και Ευημερία – Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες

Το Κέντρο Καθοδήγησης ΚαρκινοπαθώνΚάπα3, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 με σκοπό να προσφέρει πολύπλευρη καθοδήγηση σε ογκολογικούς ασθενείς σε ό,τι αφορά γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες αλλά και διεκδίκηση προνομιακών κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίηση σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών στις μονάδες υγείας στην Ελλάδα.

Το Κάπα3 απαριθμεί μέχρι σήμερα, πολύ σημαντικά εργαλεία για τους ασθενείς με καρκίνο, όπως ο  ιστοχώρος του οργανισμού, ο οποίος λειτουργεί ως Οδηγός Δικαιωμάτων και Παροχών για τα άτομα που νοσούν με καρκίνο, καθώς και το καινοτόμο και αναγκαίο πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού Υγείας», μια εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν σε όλα smartphones και tablets.

Παράλληλα, ο οργανισμός ανέπτυξε σε Νοσοκομειακά τμήματα, Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης και Διαχείρισης ασθενών με καρκίνο. Τέτοιες μονάδες είναι ενεργές αυτή τη στιγμή, στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Μη κερδοσκοπικός σύλλογος Κοινωνικοοικονομικής Δικτύωσης & Αλληλοβοήθειας. Ιδρύθηκε το 2017, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Πολυχώρος «11:11» Μπαλταδώρου 6, Περιοχή Διοικητηρίου).

Όραμα: Μία συμπεριληπτική κοινωνία ίσων ευκαιριών, με ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση και οικολογική συνείδηση, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της ευημερίας των πολιτών.

Στρατηγικοί πυλώνες:

 • Δικτύωση-διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων
 • Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμη κινητικότητα
 • Προώθηση  καινοτομίας και δημιουργικότητας

Σκοπός:

 • Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης, τεχνογνωσίας και διάχυσης της πληροφορίας
 • Προώθηση καινοτόμων ιδεών
 • Διερεύνηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Οι δράσεις του συλλόγου απευθύνονται στο ευρύ κοινό, με έμφαση σε ειδικές ομάδες, όπως αμεα, πρόσφυγες κλπ.

Ένα από τα κύρια αντικείμενα των δράσεων είναι το zero waste (μηδενικό αποτύπωμα) και κατά τη διάρκεια όλου του έτους πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια με θέματα επαναχρησιμοποίησης, κατασκευών DIY (Do it yourself) και βέλτιστων πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Στο χώρο λειτουργεί μόνιμα αυτοδιαχειριζόμενη κουζίνα/καφέ, βιβλιοθήκη, ενώ υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια και χώρος για απασχόληση παιδιών. Λειτουργεί μόνιμο εκθετήριο χειροποίητων δημιουργιών, μπαζάρ μεταχειρισμένων ειδών καθώς και δομή αλληλεγγύης. 

Συλλέγονται μπαταρίες, λάμπες, τηγανόλαδο, καφές, αλλά και μη ληγμένα φάρμακα, τα οποία προωθούνται στις αντίστοιχες δομές.

Περιοδικά, πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές εκθέσεις, ενώ παράλληλα διδάσκονται γνωστές και άγνωστες τεχνικές δημιουργίας. Ενδεικτικά, λειτουργούν τμήματα αφηγηματικής δράσης, δημιουργικής γραφής, coiling basketry, locker hook, ραπτικής,  κλπ.

Σημαντικά προγράμματα:

2022-2023 “i-point” Φάρος Πληροφόρησης «Σημεία Στήριξης»

Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικής οδοσήμανσης για το κοινό και για άτομα με προβλήματα όρασης.

2021 «Αστικές Σκυταλοδρομίες Ιδεών-Άνθρωπος και Περιβάλλον» και

2021 «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΜΑΘ)

InCommOn

Η InCommOn ασχολείται με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών και με την επιτάχυνση της μετάβασης της κοινωνίας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο ζωής. Ως εκ τούτου, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν βασικά θέματα σε όλες τις πτυχές του έργου μας, καθώς η μεθοδολογία μας περιλαμβάνει την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των κοινοτήτων να αναλάβουν δράση και να συνδημιουργήσουν τρόπους για να εργαστούν για την επίτευξη της βιωσιμότητας.

Το έργο της InCommOn συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των ΣΒΑ μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητας. Ο τρόπος εργασίας μας αντανακλά τη δέσμευσή μας σε όλους τους στόχους και ειδικότερα και κατά προτεραιότητα στους:

11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

13: Δράση για το κλίμα

 1. Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

10: Μειωμένες ανισότητες

 1. Ισότητα των φύλων

8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

 1. Συνεργασία για τους στόχους

Τα βασικά έργα της InCommOn:

Ο Κύκλος, το Εργαστήριο της InCommOn

κάΦσιμο

Κλείσε τον κύκλο της Τροφής

Σχολικός Διαγωνισμός «Γύρω γύρω…όλη η οικονομία»

FoodTreasure

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Το χρονικό διάστημα 6-8 Σεπτεμβρίου 2023, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, διοργάνωσε στην Ιτέα Φωκίδας το 37ο Συνέδριο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Social Firms Europe CEFEC.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και η σύνδεση τους με τη θεματολογία της Ομοσπονδίας SFE CEFEC. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν αρχικά 2 παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες, τον Δρ. Erwin Seyfried (Berlin School of Economics and Law) και τη Κα Ευγενία Βαθάκου (University of Kent at Canterbury, Ph.D), οι οποίοι εισήγαγαν τους παρευρισκόμενους στην έννοια και τη σημασία των 17 ΣΒΑ.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες εργασίας World Café  και ανέλυσαν 4 από τους ΣΒΑ που συνδέονται με τα Working Groups που έχει αναπτύξει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια το SFE CEFEC. Οι 4 ομάδες εργασίας ήταν οι εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Μηδενική Φτώχεια (ΣΒΑ 1)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Μηδενική πείνα (ΣΒΑ 2)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Υγεία και Ευημερία (ΣΒΑ 3)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΒΑ 8).

Μέσα από τις εργασίες του World Café, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες και κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία των ΣΒΑ και με τους τρόπους που μπορούν να αφομοιωθούν και εφαρμοστούν από τη κοινωνία, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη τους.

Σημαντική παράμετρος του Συνεδρίου, ήταν η συμμετοχή νέων ανθρώπων, όχι μόνο από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και από τη τοπική κοινότητα της Ιτέα Φωκίδας, καθώς ακούστηκαν οι απόψεις και οι προβληματισμοί τους και ταυτόχρονα εισήχθησαν στις έννοιες των ΣΒΑ.

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος μέσα από τις δράσεις της στη κοινότητα και μέσα από τη διεθνή και εγχώρια δικτύωση της, έχει θέσει ως βασικό στόχο τη διάδοση των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση τους στη κοινωνία, ιδίως μέσα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ εργάζεται μεθοδικά και ολιστικά για τους 5 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Μηδενική φτώχεια και μηδενική πείνα

Ο φορέας διαθέτει Τράπεζα Τροφίμων με στόχο την εξάλειψη της πείνας και της σπατάλης μέσω της οποίας εξυπηρετεί κάθε μήνα 1900 μέλη οικογενειών διανέμοντας τρόφιμα μακράς διάρκειας, κοντολήξιμα, οπωροκηπευτικά, άρτο και αρτοσκευάσματα. Από την αρχή του έτους έως σήμερα διένειμε ή διέθεσε; συνολικά (η εύα έχει το συνολικό αριθμό τόνων) τόνους από τα παραπάνω προϊόντα.

Καλή υγεία και ευημερία

Σε συνεργασία με την Αποστολή -Άνθρωπος καλύπτει εξολοκλήρου την συμμετοχή των φαρμάκων σε 45 ωφελούμενους με μηδενικό ή καθόλου εισόδημα.

Παράλληλα συνεργάζεται με εθελοντές γιατρούς και ιατρικά κέντρα, προκειμένου οι ευάλωτες ομάδες να πραγματοποιούν δωρεάν εξετάσεις.

Καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης ατόμων που πρέπει να μεταβούν για ιατρικούς λόγους σε άλλη πόλη.

Ποιοτική εκπαίδευση

Διαθέτει κοινωνικό φροντιστήριο με εθελοντές δασκάλους και καθηγητές για 10 παιδιά.

Διανέμει σχολικά είδη στην αρχή και στην διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς σε 40 οικογένειες με παιδιά

Σε συνεργασία με την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει δωρεάν στέγη σε Δραμινούς φοιτητές-τριες για όσο διάστημα διαρκούν οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους.

Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Πάνος και Χρυσηίδα- Βοήθεια στα Παιδιά» εξασφαλίζει μηνιαίες  υποτροφίες σε Δραμινούς φοιτητές.

Υλοποιεί το έργο «To Mobile School Ταξιδεύει» ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου προσεγγίζονται παιδιά Ρομά που ζουν και εργάζονται στους δρόμους με στόχο την σχολική διαρροή και τον αναλφαβητισμό.

Ισότητα φύλων

Ο ιδιόκτητος Ξενώνας Ανοιχτής Φιλοξενίας φιλοξενεί κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να ενταχθούν και πάλι στο κοινωνικό σύνολο.

Μέσω του προγράμματος «Γυναίκες-Απασχόληση», γυναίκες, άνεργες, θύματα έμφυλης βίας, αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας ενημερώνονται για δουλειές στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μέσω του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) υλοποιεί σεμινάρια ενδυνάμωσης σε γυναίκες οι οποίες επιθυμούν να φτιάξουν την δική τους επιχείρηση,

Μέσω των προγραμμάτων «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» και  ps-cgbv.eu ενημερώνει τον γενικό πληθυσμό για τις μορφές της έμφυλης βίας, τους τρόπους αντιμετώπισής της, τις αναδυόμενες μορφές βίας στο διαδίκτυο.