Οι Εταίροι

ELIAMEP logo

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. 

Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας. 

Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς των ενδιαφερόντων του.

Η δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, που περιλαμβάνουν: 

 • τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής και Ασίας)
 • τη διαχείριση της μετανάστευσης
 • τις διατλαντικές σχέσεις
 • τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή των πολιτών
 • τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου
 • την ισότητα των φύλων ως οριζόντια θεματική
 • τη θρησκεία, την ποικιλομορφία και τον πολιτισμό
 • το ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων
 • την ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή
 • την ενέργεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του www.eliamep.gr

IHRC logo

Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

https://www.humanrights.is/en/home

Σκοπός και στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συλλογής πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλανδία και στο εξωτερικό. Το Κέντρο εργάζεται για να καταστήσει τις πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα προσιτές στο κοινό, διοργανώνοντας συνέδρια και σεμινάρια για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχοντας εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Κέντρο προωθεί επίσης τη νομική μεταρρύθμιση και την έρευνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Κέντρο διαχειρίστηκε το πρόγραμμα Progress της ΕΕ για την Ισλανδία για τα έτη 2009-13, συντόνισε και φιλοξενεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συνεργάζεται στενά με τα άλλα σκανδιναβικά ινστιτούτα, είναι μέλος της Σκανδιναβικής Σχολής Έρευνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του δικτύου AHRI, της UNITED και του Συνασπισμού για το OP-ICESCR.

Το Κέντρο επιτελεί ρόλο παρακολούθησης και, από την ίδρυσή του, έχει σχολιάσει δεκάδες νομοσχέδια και δημόσιες πολιτικές και έχει παράσχει πληροφορίες σε διεθνή όργανα παρακολούθησης σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλανδία.